Bhakti Ranjani vol 5 Devi Dandakam (3:27) Первая часть - инфо.

Жанр: Mantra Год выпуска диска: 2006 Производитель диска: India Аудио кодек: MP3 Битрейт аудио: 128 kbps Продолжительность: 5 ч 36 м 21 c Трэклист: 01 Vanijayaram - Mahisasura Mardhini (10:35) 02 Vanijayaramайгяф - Vhajagovindam (9:55) 03 Vanijayaram - Asthalakshmi Sthotram (13:19) 04 Vanijayaram - Mahalakshmi Ashtakam (3:32) 05 Nitya Santoshini - Sri Lalitha Sahasranama Stotro (30:55) 06 Nitya Santoshini - Sri Lalitha Sahtothara Sha (13:29) 07 Nitya Santoshini - Sri Annaайфхеpurna Stotram (7:36) 08 Usha - Om Om (45:45) 09 Shanmukha Priya Hari Priya - Sri Adi Shankaracharya Vira (67:36) 10 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Mahalakshmi (4:58) 11 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Bala Tripura Sundari (6:24) 12 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Gouri (5:17) 13 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Annapoorna (5:02) 14 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Gaayatri (5:06) 15 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Raja Rajeshwari (4:54) 16 Bramhasreeshaакгсдnkaramanchi Ram - Sree Lalitha (6:54) 17 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Mahasaraswathi (4:28) 18 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Durga (4:23) 19 Bramhasreeshankaramanchi Ram - Sree Mahisasura Mardini (4:28) 20 Nityasantoshini - Sri Lakshmi Davi Katha & Ganam (44:46) 21 Shanmukha Sharma - Commmentry (1:07) 22 Usha - Navadurga (4:55) 23 Nitya Santhoshini - Tella Tamara (4:01) 24 Nihal - Antaranga Peetika (4:13) 25 Kousalya - Kanugontini (4:16) 26 Nityasanthoshini - Satya Shiva Soundarya (5:06) 27 Gayatri & Madhavi - Mrokkulive (5:02) 28 Usha - Jaya Jaya (4:52) 29 Nihal - Sree Devi Dandakam (3:27)Первая часть -.